Resurse Umane

         Date referitoare la personalul din instituţie – anul şcolar 2012-2013
         
Categorii:
         

Categoria de personal

Personal existent cu
carte de muncă
în instituţie

Personal existent fără
carte de muncă
în instituţie

Personal didactic

23

11

Profesori

22

11

Personal didactic cu funcţii de conducere îndrumare şi control

1 (profesor)

0

Personal didactic auxiliar

5

0

Personal nedidactic

9

0

TOTAL

37

11