MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE

         În administrarea şcolii există următoarele clădiri: corp clădire şcoală, corp clădire şcoală nouă, corp clădire internat şi cantină, anexă săli clasă, anexă sală de sport şi laboratoare, anexă ateliere, anexă garaje, un teren sport, un depozit de alimente, lot şcolar şi livadă.
         
         Liceul Tehnologic Urziceni dispune de o bază materială formată din:
          - 15 săli de clasă;
          - 3 cabinete: legislaţie, agrotehnică, desen;
          - 4 laboratoare: fizică, chimie, biologie, informatică – dotate cu câte 25 calculatoare, tehnologii – dotat cu 25 calculatoare şi elemente de birotică obţinute prin programul PHARE-TVET;
          - 4 ateliere: lăcătuşărie, mecanic agricol, mecanic auto, Stație I.T.P;
          - Sală de sport;
          - 2 terenuri de sport;
          - Internat – 50 locuri;
          - Cantină – 50 locuri;
          - Bibliotecă şi sală de lectură – 9370 volume;
          - Poligon şi parc auto (1 autoturism Matiz, 2 autoturisme Logan , 1 autocamion, 1 microbuz, 1 tractor);
          - Parc de maşini agricole;
          - Lot şcolar.
         
         În completarea veniturilor din finanţare bugetară, Liceul Tehnologic Urziceni a obţinut venituri şi din alte surse prezentate la subcapitolul 1.3.
         Cheltuielile publice pe elev sunt prezentate în anexa 9.
         Numărul de elevi/cadru didactic (anexa 10)
         
         
         Puncte tari:
         
          - spaţii proprii optime pentru desfăşurarea instruirii practice în domeniul "Transporturi auto" reabilitate din fonduri Phare;
        - existenţa reţelei de calculatoare conectate la Internet, ce deserveşte toate sectoarele şcolii;
          - cabinet medical;
      - continua îmbunătăţire a infrastructurii şcolii (spaţii de şcolarizare, ambient şcolar);
          - resurse materiale în concordanţă cu cerinţele unui învăţământ modern (Program Phare).
         
         
         Puncte slabe:
         
          - lipsa unor spaţii protejate (sere, solarii) în care elevii să dobândească competenţe în domeniul agriculturii ecologice;
     - insuficienţa resurselor materiale şi financiare pentru desfăşurarea multiplelor activităţi din şcoală;
     - existenţa unor săli de clasă care oferă condiţii de învăţare nesatisfăcătoare, acestea fiind amenajate prin recompartimentarea altor spaţii;
          - Sală de sport de dimensiuni necorespunzătoare desfăşurării activităţii.