Istoric

         La 57 de km distanţă de capitală, pe şoseaua naţională Bucureşti-Constanţa, imediat după bifurcarea drumului spre Buzău, pe o suprafaţă de 54 km2, se întinde oraşul Urziceni, atestat din timpul domniei lui Mihai Viteazul.
         În N-V-ul oraşului Urziceni, pe Şoseaua Buzăului nr.5, este situat Liceul Tehnologic Urziceni.
         Se ştie că şcoala reprezintă instituţia specializată în realizarea activităţii de educaţie conform obiectivelor pedagogice ale procesului de învăţământ, stabilite la nivel de politică a educaţiei. În ţara noastră s-au organizat de-a lungul timpului diverse forme de învăţământ profesional-agricol.
         Liceul Tehnologic Urziceni este cea mai veche unitate şcolară din zona atestată documentar din anul 1949. De-a lungul vremii, această şcoală a funcţionat sub diverse denumiri, politica ei mergând în pas cu noile cerinţe ale vremii. Elevii erau pregătiţi conform finalităţilor educaţionale cerute de etapa de dezvoltare a României din fiecare perioadă.
         
         Aşadar, în decursul existenţei sale, şcoala a purtat următoarele denumiri:
         
         - în anul 1949 – Şcoala de tractorişti, patronată de Ministerul Agriculturii şi Silviculturii;
         
         - în anul 1954 – Şcoala Profesională Mecanici Tractorişti;
         
         - în anul 1957 - Şcoala Profesională Mecanici Agricoli;
         
         - în anul 1965 – Şcoala Profesională de Ucenici şi Mecanici Agricoli;
         
         - în anul 1970 – Şcoala Profesională Mecanici Agricoli;
         
         - în anul 1980 - Şcoala Profesională Agroindustrială;
         
         - în anul 2012 – Liceul Tehnologic Urziceni;
         
         Scopul primordial era de a pregăti mecanici agricoli şi muncitori agricoli calificaţi, atât de necesari într-o zonă de câmpie cum este Bărăganul. Iniţial, această şcoală a funcţionat în 1949 cu un număr de 2 clase şi cu un efectiv de 80 de elevi. În continuare, şcoala cu profil agricol a fost supusă multor restructurări organizatorice specifice întregului sistem de învăţământ românesc.
         A sporit şi s-a modernizat sistematic baza materială a şcolii, s-au diversificat tipurile de şcoli şi specializările în care se pregătesc elevii, s-a restructurat conţinutul învăţământului.
         
         Pregătirea elevilor s-a realizat în următoarele tipuri de şcoli şi specializări:
          - Şcoala Profesională Mecanici Agricoli (1957-1965;1970-1980), pregătindu-se viitorii mecanici agricoli;
          - Şcoala Profesională de Ucenici şi Mecanici Agricoli (1967-1969), mentinându-se profilul;
          - Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli (1978), adăugându-se şi clase de liceu, clasa a IX-a, cu profil mecanic şi electrotehnic ;
          - Şcoala Profesională Agroindustrială, înfiinţată cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în 1980, cu un număr de 5 clase de liceu, a IX-a şi a X-a, ajungându-se în anul 2000 la un efectiv de 593 elevi (231 elevi pentru liceu, 296 pentru şcoala profesională, 22 la liceu - frecvenţă redusă şi 44 la şcoala postliceală) pentru specializări de mecanic - agricol, electricieni, electromecanici, mecanic vulcanizator.
         
         În anul 1990, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei a aprobat înfiintarea Grupului Scolar Agricol Urziceni cu un numar de 20 clase repartizate astfel :
          - liceu: clasele IX, X, XI, XII seral, însumând un număr de 242 elevi;
          - şcoala profesională: anii I şi II cu un număr de 300 elevi ;
          - şcoala de maiştri ce pregătea 28 de elevi.
         
         În anul 2012, a fost schimbată denumirea şcolii cu LICEUL TEHNOLOGIC URZICENI