PARTENERIAT ŞI COLABORĂRI

         Parteneriatul social pentru formare profesională al şcolii noastre are la bază elementele generale prevăzute prin programul Phare:
         - necesitatea de implicare activă a partenerilor sociali în formarea iniţială şi continuă pentru sistemul TVET;
    - procesul de transformare a şcolilor în furnizori de servicii pentru comunităţile locale;
         - dezvoltarea de parteneriate de tip public - privat;
         - implicarea redusă a partenerilor sociali în identificarea oportunităţilor de integrare profesională a absolvenţilor învăţământului TVET.
         Parteneri: CCD, centre de resurse, AJOFM, autorităţi locale şi regionale, parteneri sociali (organizaţii patronale, asociaţii profesionale, agenţi economici, părinţi, consiliile elevilor).
         
                             phare
         
         Liceul Tehnologic Urziceni a realizat, în perioada anilor şcolari 2014– 2015 parteneriate cu instituţii şi organizaţii la nivel local, după cum urmează:
         1. cu diverşi agenţi economici s-au întocmit contracte de colaborare şi anume cu: S.C. Solar Construct SA Urziceni, S.C. Agropan Oyl SRL Urziceni, S.C. Agroindustriala S.A. Urziceni, S.C. Midas Urziceni, S.C. MBX Urziceni.
         2. Ținând cont de specializările de la liceu, elevii claselor terminale au efectuat practica la agenţi economici cum ar fi: Service auto, Mondotrans, Expur, Terma, Oyl Company, Semrom, Agroindustriala, Solar Construct, Serv prest, Galaxia, S.C.Midas.