Comisia de Perfecţionare

VIZIUNEA

         Comisia pentru perfecţionare metodică şi dezvoltare profesională îşi propune asigurarea unei îndrumări constante, sistematice şi coerente a tuturor cadrelor didactice pentru formarea şi dezvoltarea profesională a întregului colectiv de cadre didactice de la Liceul Tehnologic Urziceni.

MISIUNEA

         Recunoaşterea instituţiei ca furnizor de educaţie de calitate pentru tânăra generaţie, prin calitatea serviciilor oferite, prin şansele pe care le creează beneficiarilor, de acces la surse de informare diverse, la schimburile de bune practici şi la dezvoltarea personală şi a carierei.
         Concretizarea misiunii se face printr-un set de obiective măsurabile şi verificabile ce permit evaluarea şi controlul performanţelor, precum şi folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, şi o colaborare eficientă şi rodnică între cadrele didactice, IŞJ Ialomita, CCD Ialomita, instituţii de învăţământ superior furnizoare de programe de formare continuă, comunitatea locală.


OBIECTIV GENERAL

         Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice pentru desfăşurarea unui învăţământ de calitate la Liceul Tehnologic Urziceni.