Comisia Diriginţilor

INFORMAREA, CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR

         În cadrul Liceului Tehnologic Urziceni, activitatea de informare, consiliere şi orientare are ca scop formarea elevilor noştri ca persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, implicit pregătirea pentru viaţă a acestora. Formarea unui stil de viaţă sănătos, controlul stresului, dobândirea de repere în orientarea şcolară şi profesională sunt abilităţi de viaţă esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului. Aceste obiective au fost urmărite de întreg colectivul didactic în cadrul orelor de consiliere şi orientare, a activităţilor cu părinţii, a activităţilor extracurriculare.
         Activitatea consilierului şcolar vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale adolescenţilor de cunoaştere şi respect de sine, de a comunica şi a relaţiona armonios cu ceilalţi, de a poseda tehnici de învăţare eficientă, de luare de decizii şi rezolvare de probleme, de a rezista presiunilor negative exercitate de grupurile din care fac parte.
         Au fost consiliaţi, prin consiliere individuală şi de grup, elevii care s-au confruntat cu următoarele probleme:
         1. Comportamente agresive (agresiuni verbale şi/sau fizice în relaţiile elev - elev, elev - profesor, elev - părinte);
         2. Inadaptare şcolară, randament şcolar scăzut, hiperemotivitate;
         3. Neîncredere în sine, deficienţe şi blocaj de comunicare, anxietate, depresie, teamă;
         4. Probleme legate de anturajul negativ;
         5. Reorientare şcolară şi profesională;
         6. Deficit de afectivitate parentală, devalorizare;
         7. Timp îndelungat petrecut în faţa computerului, accentuarea trăirilor în "realitatea virtuală";
         8. Absenteism.
         
        - În funcţie de rezultatele testărilor psihologice ale elevilor, a anamnezelor s-a stabilit un plan de consiliere pentru fiecare elev în parte cuprinzând obiectivele, metodele şi strategiile de realizare, evaluări periodice şi finale;
         - Consilierea de grup a elevilor pentru stimularea creativităţii, creşterea spontaneităţii, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, creşterea asertivităţii, diminuarea tulburărilor emoţionale;
         - Întâlniri cu profesorii diriginţi şi institutorii pentru stabilirea principalilor elevi cu dificultăţi şcolare care vor beneficia de consiliere şi asistenţă psihopedagogică;
         - Discutarea dosarelor elevilor problemă împreună cu cadrele didactice;
         - Stabilirea unor strategii de abordare a problemelor dezvoltate de elevii cu dificultăţi de adaptare la mediul şcolar;
         - Participarea la ore de dirigenţie;
         - Colaborare cu comisia diriginţilor.