Home

Misiunea Instituţiei

         Şcoala noastră va continua tradiţiile pregătirii profesionale tehnice a tinerilor şi adulţilor, fiind cea mai importantă unitate de învăţământ de profil din zona prin:
        - formarea competenţelor în vederea integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă din ţară şi din afara graniţelor acesteia;
        - formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ;
        - formarea de cetăţeni cu înalt simţ al valorilor civice, morale, profesionale şi patriotice.

Viziunea Istituţiei

         Ca unitate reprezentativă a învăţământului tehnic si profesional din zona Urziceni, Liceul Tehnologic Urziceni  urmăreşte să formeze elevii astfel încât să fie capabili să se integreze socio-profesional şi să înveţe pe tot parcursul vieţii.
OFERTA EDUCAŢIONALĂ

         Pentru anul scolar 2016-2017, absolvenţii claselor a VIII-a înscrişi la Liceul Tehnologic Urziceni au fost repartizaţi la următoarele domenii şi calificări profesionale:

 

         

 

 

 

CLASA A IX- a – INVATAMANT LICEAL

         Filieră tehnologică

       Profil tehnic: Domeniul mecanic

       Tehnician mecanic pentru întreţineri şi reparaţii – 28 locuri
         
         

         Filieră tehnologică

       Profil resurse naturale şi protecţia mediului:

       Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului – 28 locuri
  

 

 

CLASA A IX a – INVATAMANT PROFESIONAL (3 ani)

         Domeniul mecanicmecanic auto - 28 locuri

        
         Domeniul mecanictinichigiu vopsitor-auto28 locuri  

        
         Domeniul agricol - Horticultor - 28 locuri